Zarząd

Prezes

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza 
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

Prezes ubiegłej kadencji

prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński
Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul.Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa 

Prezes Elekt

prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii, Uniwersystet Medyczny w Lublinie 
ul. Staszica 11 (SPSK Nr 1), 20-081 Lublin 

Sekretarz

dr n. med. Paweł Wierzchowski
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza 
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

Skarbnik i przedstawiciel ESVS

dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Członek Zarządu

prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Członek Zarządu

prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Członek Zarządu

dr n. med. Włodzimierz Hendiger 
Oddział Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej, Szpital MSWiA w Łodzi 
ul. Północna 42 , 91–425 Łódź 

Członek Zarządu / Konsultant Krajowy

prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak
Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa