Zarząd

Prezes

prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński
Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul.Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Prezes ubiegłej kadencji

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Długa 1/2, 61-848 Poznań

Prezes Elekt

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

Sekretarz

dr n. med. Jacek Michalak
Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul.Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Skarbnik

dr hab. n. med. Wacław Kuczmik
Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii 
Górnośląskie Centrum Medyczne, Szpital w Ochojcu
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice - Ochojec

Członek Zarządu

prof. dr hab. Andrzej Dorobisz
Klinika Chirurgii Naczyniowej , Ogólnej i Transplantacyjnej 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
ul.Borowska 213, 50-556 Wrocław

Członek Zarządu

dr hab. n. med. Tomasz Urbanek
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Członek Zarządu

dr hab. n. med. Michał-Goran Stanišić
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Długa 1/2, 61-848 Poznań

Członek Zarządu / Konsultant Krajowy

prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak
Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

przedstawiciel ESVS

dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa