ZARZĄD

Prezes ubiegłej kadencji

prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński

Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytut
Hematologii i Transfuzjologii
ul.Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Prezes

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii,
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

Prezes Elekt

prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii, Uniwersystet Medyczny w Lublinie
ul. Staszica 11 (SPSK Nr 1), 20-081 Lublin

Sekretarz

dr n. med. Paweł Wierzchowski

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

Skarbnik i przedstawiciel ESVS

dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,
Naczyniowej i Transplantacyjnej
I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Członek Zarządu

prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Członek Zarządu

prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Członek Zarządu

dr n. med. Włodzimierz Hendiger 

Oddział Chirurgii Naczyniowej
i Ogólnej, Szpital MSWiA w Łodzi
ul. Północna 42 , 91–425 Łódź

Członek Zarządu
/ Konsultant Krajowy

prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice