Założyciele

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Cencora


Prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński
Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii Akademii Medycznej
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ZOZ MSWiA w Poznaniu, ul. Dojazd 34


Prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka
(dom, ul. Nad Jarem 7, 40-624 Katowice)
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej ŚAM w Katowicach
SPSK im. Mielęckiego, ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice, tel./fax +48 32 / 255 50 52


Prof. dr hab. n. med. Piotr Ciostek
ul. Sękocińska 11A/6, 02-313 Warszawa


Prof. dr hab. n. med. Andrzej Dorobisz
Klinika Chirurgii Naczyń, ul.Borowska 213, 50-556 Wrocław


Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głowiński
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, ul. Curie Skłodowskiej 24, 15-276 Białystok


Prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin


Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
ul. Pieczarkowa 5, 85-367 Bydgoszcz


dr hab. n. med. Roman Jaworski
(Szpital Wojskowy), ul. Słoneczna 28, 52-335 Wrocław


dr hab. n. med. Maciej Kielar
ul. Wrzosowa 8, 05-110 Jabłonna


Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz
ul. Sternaela 39/6, 03-597 Warszawa


Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz


Prof. dr hab. n. med. Wacław Majewski
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, ul. Długa 1/2, 61-845 Poznań


Prof. dr hab. n. med. Jerzy Michalak


dr hab. n. med. Stanisław Molski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń,
ul. Skłodowskiej Curie 9, 85-094 Bydgoszcz


Prof. dr hab. n. med. Marek Motyka
ul. Różyckiego 16, 40-589 Katowice


dr hab. n. med. Piotr Myrcha
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, II Wydz. Lek, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Ludwika Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa


Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybak
Klinika Chirurgii Naczyń, ul. Poniatowskiego 2, 50-326 Wrocław


Prof. dr hab. n. med. Ryszard Staniszewski
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, ul. Długa 1/2, 61-845 Poznań


Prof. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz
Klinika Chirurgii Naczyń CMKP,
ul. Goszczyńskiego 1, 02-616 Warszawa
tel./fax +48 22 / 844 31 82, dom +48 22 / 834 68 47


Prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt
Klinika Chirurgii Naczyń, ul. Banacha 1A, Warszawa


Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Szumiłowicz


dr hab. n.med. Maciej Zaniewski
Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie, ul. Trynitarska 11


Prof. dr hab. n. med. Stanisław Zapalski
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, ul. Długa 1/2, 61-845 Poznań


Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ziaja
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń,
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice