WYTYCZNE

Wytyczne postępowania klinicznego Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Zalecenia 2011 postępowania w bólu ostrym i pooperacyjnym

Rekomendacje w uśmierzaniu bólu okołooperacyjnego

Polskie Zalecenia Wewnątrznaczyniowego Leczenia Chorób Tętnic Obwodowych
i Aorty

Wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowej

Wytyczne leczenia przeciwpłytkowego w miażdżycy tętnic obwodowych
(Chest 2008 r)

Leczenie przeciwpłytkowe w okresie okołooperacyjnym