RAPORTY

Raport PTChN 2017

Raport o stanie chirurgii naczyniowej w Polsce

W czerwcu 2016 r. ukazał się Raport o stanie chirurgii naczyniowej w Polsce. Raport został opracowany przez 
dr Małgorzatę Gałązkę-Sobotko oraz dr Jerzego Gryglewicza z Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Raport jest ważnym dokumentem w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia na temat wyceny procedur w chirurgii naczyniowej w Polsce.
Raport powstał dzięki finansowemu wsparciu GRUPY PZU.
Zapraszam do zapoznania się z jego treścią.

prof. Grzegorz Oszkinis