PRZYSTĄP DO PTCHN

Zarejestruj się:

PEŁNE
CZŁONKOSTWO *

150 PLN * Rocznie
 • * dla osób które ukończyły chirurgie naczyniową
 • * dla osób które rejestrują się pierwszy raz do kwoty będzie doliczona opłata rejestracyjna w wysokości 50% kwoty.

PEŁNE
CZŁONKOSTWO *

DLA SENIORÓW
BEZ OPŁAT Rocznie
 • * dla osób które ukończyły chirurgie naczyniową
 • * przewidziane dla chirurgów naczyniowych po 65. roku życia. BEZ OPŁAT (aktywacja kodem rabatowym)

NIEPEŁNE
CZŁONKOSTWO *

75 PLN * Rocznie
 • * dla osób które są w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
 • * dla osób które rejestrują się pierwszy raz do kwoty będzie doliczona opłata rejestracyjna w wysokości 50% kwoty.

HONOROWE
CZŁONKOSTWO *

BEZ OPŁAT PLN * Rocznie
 • * dla osób które ukończyły chirurgie naczyniową
 • * zarezerwowane dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju polskiej chirurgii naczyniowej.(aktywacja kodem rabatowym)

STOWARZYSZONE
CZŁONKOSTWO *

150 PLN * Rocznie
 • * dla lekarzy innych specjalności, których zainteresowania lub działalność są związane z chirurgią naczyniową.
 • * dla osób które rejestrują się pierwszy raz do kwoty będzie doliczona opłata rejestracyjna w wysokości 50% kwoty.

KORESPONDENCYJNE
CZŁONKOSTWO *

150 PLN * Rocznie
 • * dla lekarzy zamieszkałych poza terenem Polski, zainteresowanych udziałem w pracach Towarzystwa.
 • * dla osób które rejestrują się pierwszy raz do kwoty będzie doliczona opłata rejestracyjna w wysokości 50% kwoty.

Korzyści z członkostwa

Imienna karta członkowska

Zniżka na coroczny Kongres PTChN

Zniżka na udział
w szkoleniach
/konferencjach organizowanych
w ramach Akademii PTChN

Dostęp do zamkniętej sekcji edukacyjnej

Dostęp do indywidualnego profilu na stronie PTChN

Dostęp do wersji on-line Acta Angiologica

Ubieganie się o travel granty umożliwiające udział w najważniejszych konferencjach w kraju i za granicą

Ubieganie się o nagrody naukowe przyznawane przez PTChN

Obniżona kwota dla osób opłacających składkę w systemie 2-letnim (- 20%)