Sesja: Patologia aorty piersiowej – Współczesne wyzwania 

prof. Jerzy Sadowski (Kraków)

Tętniaki aorty piersiowej leczyć razem czy osobno – „Aortic Team”.

prof. Piotr Gutowski (Szczecin)

Wewnątrznaczyniowa terapia przewlekłego rozwarstwienia aorty piersiowej. Kiedy ma sens?

prof. Piotr Ciostek (Warszawa)

Zastosowanie stent-graftów fenestrowanych w terapii tętniaków aorty piersiowej obejmujących tętnicę podobojczykową – doświadczenie własne.

dr med. Grzegorz Lau (Bydgoszcz)

Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej wstępującej.