VI Konferencja PTCHN

prof. Jacek Szmidt (Warszawa)

Powikłania po endowaskularnym leczeniu tętniaków aorty brzusznej w oparciu o materiał własny.