Kontakt

  Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej (Polish Society for Vascular Surgery)

Siedziba:

Nowy adres siedziby: Pańska Plaza piętro VII,
ul. Pańska 96/83, 00-837 Warszawa

Adres do korespondencji:
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9,  85-094 Bydgoszcz

  Zarząd

  Arkadiusz Jawień
  prezes
prezes@ptchn.com.pl

  Paweł Wierzchowski
  sekretarz
sekretarz@ptchn.com.pl   kom: +48 601 97 53 98

Tomasz Jakimowicz
 skarbnik

tomj@wum.edu.pl

  Biuro Zarządu

Natalia Gliniecka – Kucybała

 sekretariat@ptchn.com.pl
 kom: +48 608 824 679

numer konta: 92 1160 2202 0000 0003 2557 8387 Bank Millenium
NIP: 955 202 41 44

Uwaga!

Konto PTCHN w Banku Raiffeisen zostanie zamknięte. Wpłat na rzecz PTCHN prosimy dokonywać wyłącznie na numer konta Banku Millenium podany powyżej.