Kontakt

  Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej (Polish Society for Vascular Surgery)

Siedziba:
Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Adres do korespondencji:
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9,  85-094 Bydgoszcz

  Zarząd

  Arkadiusz Jawień
  prezes
prezes@ptchn.com.pl

  Paweł Wierzchowski
  sekretarz
sekretarz@ptchn.com.pl

  Tomasz Jakimowicz
  skarbnik

  Biuro Zarządu

 sekretariat@ptchn.com.pl
 kom: 601975398

numer konta: 92 1160 2202 0000 0003 2557 8387 Bank Millenium
NIP: 955 202 41 44