KONTAKT

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej
(Polish Society
for Vascular Surgery)

Nowy adres siedziby:

ul. Pańska 96/83, 00-837 Warszawa

Adres do korespondencji:
Klinika Chirurgii
Naczyniowej i Angiologii
Szpital Uniwersytecki nr 1
im. dr. Antoniego Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9,
85-094 Bydgoszcz

Zarząd

Arkadiusz Jawień
prezes
prezes@ptchn.com.pl

Paweł Wierzchowski
sekretarz
sekretarz@ptchn.com.pl

Tomasz Jakimowicz
skarbnik
tomj@wum.edu.pl

Biuro Zarządu

Natalia Gliniecka – Kucybała

sekretariat@ptchn.com.pl
kom: +48 608 824 679

NIP: 955 202 41 44

numer konta: 92 1160 2202 0000 0003 2557 8387 Bank Millenium


Konto PTCHN w Banku Raiffeisen zostanie zamknięte. Wpłat na rzecz PTCHN prosimy dokonywać wyłącznie na numer konta Banku Millenium podany powyżej.