Deklaracja

Deklaracja do pobrania

Po kliknięciu lewym klawiszem myszy na grafikę umieszczoną po prawej stronie - można otworzyć deklarację członkowską, co pozwoli zapoznać się z jej treścią a następnie wydrukować w celu wypełnienia i wysłania na adres podany w zakładce KONTAKT.

Aby załadować dokument na dysk bez uprzedniego otwierania należy kliknąć na ikonie prawym klawiszem myszy i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako...".

Składka członkowska

Roczna składka członkowska PTChN wynosi 50 zł.
Wpłaty należy przekazywać na konto Towarzystwa:
04 1750 1077 0000 0000 0110 4209

W tytule przelewu proszę wpisać:
składki członkowskie za rok....., imię i nazwisko

Dowód wpłaty należy przesłać na adres e-mail Biura Towarzystwa:
sekretariat.ptchn@gmail.com

deklaracja