Deklaracja

Deklaracja do pobrania

Po kliknięciu lewym klawiszem myszy na grafikę umieszczoną po prawej stronie - można otworzyć deklarację członkowską, co pozwoli zapoznać się z jej treścią a następnie wydrukować w celu wypełnienia i wysłania na adres podany w zakładce KONTAKT

Aby załadować dokument na dysk bez uprzedniego otwierania należy kliknąć na ikonie prawym klawiszem myszy i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako...".

Składka członkowska

Roczna, pełna składka członkowska PTChN wynosi 150 zł.

Dla chirurgów w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii naczyniowej składka członkowska wynosi 50% składki pełnej (konieczne jest zaświadczenie od kierownika specjalizacji, które należy przesłać na adres mailowy PTCHN).
Wpłaty należy przekazywać na konto Towarzystwa:
92 1160 2202 0000 0003 2557 8387 Bank Millenium

W tytule przelewu proszę wpisać:
składki członkowskie za rok....., imię i nazwisko

Dowód wpłaty należy przesłać na adres e-mail Biura Towarzystwa:
sekretariat@ptchn.com.pl