CZŁONKOSTWO INSTYTUCJONALNE

wybierz swój:

PAKIET PODSTAWOWY

35000 rok
 • Tytuł człkonka instytucjonalenego
 • Newsletter wysyłany raz na kwartał do członków towarzystwa - grupa docelowa około 500 osób
 • Posta na Facebooku PTChN - raz na kwartał
 • Logotyp oraz opisł członka na stronie PTChN w zakładce "Partnerzy /człokowie instytucjonalni"
 • Publikacja społeczna na blogu PTChN - raz na 6 miesięcy - treść dostarczana przez członka. akcpetowana przez PTChN
 • Publikacje tematycz ne na platformie edukacyjnej dostępnej dla członków PTChN - raz na 4 msc
 • Certyfikat członkostwa instytucjonalnego
 • DODATKOWE BENEFITY
  Bezpłatnie 2 uczestników na Kongres PTChN
POPULARNY

PAKIET PREMIUM

75000 rok
 • Tytuł człkonka instytucjonalenego
 • Newsletter wysyłany raz na kwartał do członków towarzystwa - grupa docelowa około 500 osób
 • Posta na Facebooku PTChN - raz na kwartał
 • Logotyp oraz opisł członka na stronie PTChN w zakładce "Partnerzy /człokowie instytucjonalni"
 • Publikacja społeczna na blogu PTChN - raz na 6 miesięcy - treść dostarczana przez członka. akcpetowana przez PTChN
 • Publikacje tematycz ne na platformie edukacyjnej dostępnej dla członków PTChN - raz na 4 msc
 • Certyfikat członkostwa instytucjonalnego
 • Promocja na stoisku PTChN podczas kongresu iwydarzeń branżowych - treść dostarczana przez członka, akceptowana przez PTChN
 • EDUKACJA
  Akadem ia PTChN - warsztaty„ - patronat PTChN, dotarcie do lekarzy, umieszczenie wydarzenia w kalendar ium,możliwość konsultacji merytorycznej, pomoc w doborze i zapraszaniu prelegentów

  Konsultacje branżowe z członkami zarządu PTChN organizowane cyklicznie

  Udział w TedMed - zapewnienie 1 wystąpienia
 • DODATKOWE BENEFITY
  Bezpłatnie 2 uczestników na Kongres PTChN

  10% zniżki na przestrzeń wystawienniczą podczas kongresu PTChN