Zyskaj bezpłatny dostęp do Akademii PTChN

Zgłoś swój talent pozamedyczny – muzyka, śpiew, recytacja, kabaret itp. i zyskaj bezpłatny dostęp do Akademii.

Uczestników Kongresu serdecznie zaproszamy do aktywnego włączenia się w oprawę artystyczną Kongresu.

Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz.

 Konkurs_talentow_FB