Zebranie Sekcji Młodych Chirurgów Naczyniowych (PVST)

25 marca 2019

16:00

ul. Warszawska 1, 95-010 Stryków

zebranie informacyjne

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na pierwsze zebranie Sekcji Młodych Chirurgów Naczyniowych (Polish Vascular Surgeons in Training – PVST), które odbędzie się 25.03.2019 roku w Hotelu500, ul. Warszawska 1, w Strykowie.

Sekcja powstała decyzją Zarządu PTCHN z dnia 29.08.2018r. W swoich szeregach ma zrzeszać chirurgów będących w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej, którzy nie ukończyli 40rż.

Głównym pomysłodawcą i inicjatorem powołania PVST jest obecny Prezes PTCHN prof. Arkadiusz Jawień. Zarząd PTCHN gorąco popiera taki sposób angażowania młodych chirurgów naczyniowych w życie naszego Towarzystwa.

Zebranie ma na celu określenie potencjału Sekcji, wyłonienie władz – w tym przede wszystkim Przewodniczącego,  wyznaczenie zadań i zakresu funkcjonowania Sekcji, sposobów jej finansowania oraz zasad udziału członków Sekcji w zebraniach Zarządu PTCHN.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Kierowników Klinik i Ordynatorów Oddziałów Naczyniowych aby zachęcali swoich chirurgów do aktywnego udziału w tym wydarzeniu.

Zarząd PTCHN