11 marca 2019

Zaproszenie do rejestracji

Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej informuje, że został uruchomiony nowy formularz rejestracyjny na stronie www.ptchn.com.pl w zakładce „Przystąp do PTCHN”.

Formularz jest tak skonfigurowany, aby pełnił rolę Deklaracji Członkowskiej, która do tej pory funkcjonowała tylko w formie papierowej.

Zgodnie z regulacjami RODO PTCHN zobowiązany jest do przeprowadzenia aktualizacji baz danych swoich Członków. Dlatego aby zgodnie z prawem prowadzić korespondencję mailową i przechowywać dane wrażliwe prosimy WSZYSTKICH Członków (byłych i obecnych) o odnowienie swego członkostwa przy użyciu tego formularza.

Po zarejestrowaniu otrzymują Państwo dostęp do swojego konta gdzie można na bieżąco sprawdzić status swego członkostwa oraz poprawić lub zmienić dane adresowe.

Nowi członkowie, którzy chcą przystąpić do PTCHN zobowiązani są dodatkowo o podanie nazwisk dwóch Członków PTCHN rekomendujących ich do Towarzystwa.

Pragnę także poinformować iż na mocy decyzji Zarządu PTCHN, każdy z Państwa, kto odnowi swoje członkostwo przy pomocy formularza i opłaci składkę za rok 2019, zostanie zwolniony z obowiązku uiszczenia składek zaległych.

 Osoby uprawnione, które chcą skorzystać z niższej opłaty lub całkowitego zwolnienia z opłat np. ze względu na rodzaj członkostwa, otrzymają odpowiedni kod promocyjny po wcześniejszym kontakcie pod adresem sekretarz@ptchn.com.pl.

 Tworząc nową, rzetelną bazę danych chcemy integrować nasze środowisko oraz zachęcić jak największą liczbę lekarzy do identyfikowania się z PTCHN.

Z wyrazami szacunku
Paweł Wierzchowski
Sekretarz PTCHN