VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego – 7-8.06.2018, Bydgoszcz

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

Najnowsze trendy w opiece nad pacjentami z chorobami naczyniowymi i osobami operowanymi zostaną omówione podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.
Interdyscyplinarna opieka w chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej, Zaawansowana praktyka pielęgniarska na oddziałach zabiegowych, Żywienie chorych w chirurgii, Stomia i przetoki w chirurgii, Rany przewlekłe – to zagadnienia uwzględnione w programie ramowym wydarzenia.

Strona konferencji: https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=769&p=4742

Termin:
7–8 czerwca 2018 r.

Miejsce:
Bydgoszcz

Przewodnicząca komitetu naukowego:
prof. dr hab. Maria T. Szewczyk
kierownik Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych CM UMK w Bydgoszczy,
prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego,
konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych CM UMK w Bydgoszczy,
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CM UMK w Bydgoszczy,
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego

Organizator
Wydawnictwo Termedia

Biuro organizacyjne:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl

 

PTP18_portal-255x170_01sp