Terapia podciśnieniowa – ciąg dalszy nastąpił, 2-3.03.2018, Poznań

Szanowni Państwo,

Gdy parę lat temu rozpoczynaliśmy serię naszych spotkań poświęconych terapii podciśnieniowej ten sposób leczenia ran był pewnego rodzaju nowością. W chwili obecnej, przede wszystkim dzięki Państwa zaangażowaniu i wiedzy, terapia podciśnieniowa stała się powszechnie akceptowanym, dobrze znanym, często rekomendowanym sposobem leczenia rozmaitych ran i zaburzeń gojenia. Poszukujemy dla niej nowych zastosowań, pracujemy na coraz lepszym sprzęcie, doskonalimy technikę zakładania opatrunków. „Ciąg dalszy” dzieje się na naszych oczach. Jesteśmy w przededniu wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań telemedycznych w leczeniu ran, zaczynamy stosować nieinwazyjną diagnostykę rany pod kątem obecności zakażenia, wdrażamy nowe schematy antybiotykoterapii, poszerzamy możliwości diagnostyczne o genotypowanie bakterii w ranie. Pokażemy to wszystko na naszym kolejnym spotkaniu. Nastawimy się tym razem jeszcze bardziej na interaktywność i praktyczność działań. Nowe miejsce i nowa formuła konferencji będą olbrzymim wyzwaniem, ale tez motywacją by zrobić spotkanie, jakiego jeszcze nie było. Przede wszystkim jednak cieszymy się, że będziemy mogli wzajemnie dzielić się swoimi doświadczeniami i kontynuować liczne mniej i bardziej sformalizowane formy współpracy. I to jest chyba największa wartość naszych spotkań. Serdecznie zapraszamy do kontynuacji, czekamy na Państwa w Poznaniu. Niech się rany boją…

W imieniu organizatorów
Tomasz Banasiewicz

Strona konferencji: https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=804&p=4911

Termin:
2–3 marca 2018 r.

Miejsce:
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz
dr n. med. Bartosz Mańkowski
dr n. med. Maciej Zieliński

Honorowi Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. Michał Drews
prof. Wim Fleischmann

Patronat merytoryczny i nadzór naukowy:
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Organizator:
Wydawnictwo Termedia

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl

BAN18_portal-255x170px_02p