Sukces IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTChN

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej spotkała się z niezwykle pozytywnym odbiorem i została bardzo wysoko oceniona przez biorących w niej udział specjalistów. Wydarzenie podsumował prof. Piotr Szopiński, dziękując partnerom i uczestnikom Kongresu.