Relacja z II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress- Katowice 9-11.03.2017

W dniach 9-11 marca 2017 roku w Katowicach odbył się II Health Challenges Congress, w którym po raz pierwszy aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (Doc. Tomasz Jakimowicz, Doc. Wacław Kuczmik, Doc. Tomasz Urbanek, Prof. Piotr Szopiński, Prof. Grzegorz Oszkinis) oraz konsultant krajowy w tej dziedzinie (Prof. Piotr Andziak). Udział chirurgów naczyniowych był ważny i zauważalny.  Mieliśmy możliwość zorganizowania 2 sesji poświęconych problemom chirurgii naczyniowej oraz uczestniczyliśmy w dwóch innych, dotyczących m.in. funkcjonowania nowoczesnego bloku operacyjnego i hybrydowych sal operacyjnych.

Podczas Kongresu wykłady wygłosili:

Prof.Grzegorz Oszkinis – „Aktualny stan chirurgii naczyniowej w Polsce – prezentacja opracowania Chirurgia Naczyniowa w Polsce – zielona księga”

Dr hab. med. Tomasz Urbanek – „Czego dowiedzieliśmy się o chirurgii naczyniowej z map potrzeb zdrowotnych”

Prof. Piotr Andziak – „Czy system kształcenia w chirurgii naczyniowej nadąża za postępem technologicznym”

Prof. Piotr Szopiński – „ Stentgrafty aortalne”

Dr hab. med. Wacław Kuczmik – „Operacje wewnątrznaczyniowe w obrębie tętnic obwodowych”

Do udziału w sesjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej zaproszono dyr. Marcina Pakulskiego (AHP), dr Krzysztofa Pyrę – radiologa reprezentującego Sekcję Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, dr Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę, Dyrektora Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, dr Barbarę Więckowską, Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa Zdrowia.

Udział w II Health Challenges Congress spełnił nasze oczekiwania. Był przede wszystkim okazją do zaprezentowania problemów i znaczenia chirurgii naczyniowej na tle aktualnych zasad finansowania leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, planowanych zmian organizacyjnych w ochronie zdrowia oraz starzejącego się społeczeństwa.

IMG_2244 IMG_2254 IMG_2251 IMG_2262 IMG_2279 IMG_2290