PTChN partnerem instytucjonalnym II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress- Katowice 9-11.03.2017

Logo- kongres wyzwań zdrowotnych

II Kongres Wyzwań Zdrowotnych znacznie więcej niż medycyna

II Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC 2017) organizowany pod hasłem „Znacznie więcej niż medycyna“ odbędzie się w dniach 9-11 marca br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. PTChN jest partnerem instytucjonalnym tego wydarzenia.

Podczas pierwszych dwóch dni Kongresu zaplanowano 50 sesji panelowych, debat i prezentacji, w których udział weźmie ponad 300 prelegentów i ok. 3 tys. gości. Ostatni z kongresowych dni to otwarty Śląski Dzień Zdrowia dla mieszkańców regionu.

W trakcie Kongresu odbędzie się m.in. kilkanaście sesji poświęconym wybranym dziedzinom medycyny, których program przygotowali wybitni specjaliści zaangażowani w prace Rady Naukowej II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

W agendzie tego wydarzenia nie zabraknie też sesji poświęconych chirurgii naczyniowej.

– Podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych chcielibyśmy przybliżyć środowisku medycznemu to, czym obecnie zajmuje się chirurgia naczyniowa. Mamy w tej materii „lekcję do odrobienia” – przyznaje prof. Piotr Szopiński, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, biorący udział w pracach Rady Naukowej HCC 2017.

– Wiele do zrobienia wciąż mamy także w zakresie kształcenia kadr w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Wiąże się to z wdrażaniem nowych technologii, w tym wewnątrznaczyniowych, małoinwazyjnych, które z kolei wymagają tzw. długiej krzywej uczenia się – dodaje prof. Piotr Andziak, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej, także uczestniczący w pracach Rady Naukowej HCC 2017.

– W ostatnich trzech dekadach chirurgia naczyniowa bardzo się zmieniła. Jesteśmy dumni z tego, że w Polsce nadążamy za postępem w tej dziedzinie – zaznacza prof. Piotr Szopiński.

Chirurgii naczyniowej dotyczyć będą dwie sesje w trakcie  II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych:

Chirurgia naczyniowa (10 marca 2017 r., godz. 9.30-11.00)

  • Aktualny stan chirurgii naczyniowej w Polsce – prezentacja opracowania Chirurgia Naczyniowa w Polsce – zielona księga
  • Czego dowiedzieliśmy się o chirurgii naczyniowej w Polsce z map potrzeb zdrowotnych
  • Czy system kształcenia w chirurgii naczyniowej nadąża za postępem technologicznym

Nowe technologie w chirurgii naczyniowej (10 marca 2017 r., godz. 11.30-13.00)

  • Możliwości nowoczesnej chirurgii wewnątrznaczyniowej
  • Nowe technologie – czy zawsze oznaczają wyższe koszty?
  • Stentgrafty aortalne
  • Operacje wewnątrznaczyniowe w obrębie tętnic obwodowych

– Kongres Wyzwań Zdrowotnych przygotowujemy, już po raz drugi, z myślą o wszystkich środowiskach, których aktywność przyczynia się do poprawy stanu zdrowa społeczeństwa – nie tylko z medycznego punktu widzenia, ale też w kontekście szeroko rozumianych działań zapobiegawczych, profilaktyki, edukacji, finansowania i organizacji świadczeń zdrowotnych oraz całej gospodarki – mówił podczas konferencji prasowej Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, wydawca m.in. miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.

Kongres będzie miejscem wielu interdyscyplinarnych debat, między innymi z udziałem przedstawicieli różnych dziedzin medycyny, pielęgniarek i innych zawodów medycznych, polityków, menedżerów zarządzających placówkami medycznymi, pacjentów, prawników, ekspertów rynku medycznego, dostawców współpracujących z sektorem ochrony zdrowia.

Agenda całego Kongresu i rejestracja: www.hccongress.pl