Prof. dr hab. Piotr Andziak został powołany, przez Ministra Zdrowia, na kolejną kadencję na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

Prof_Andziak

To już oficjalne. Prof. dr hab. Piotr Andziak został powołany, przez Ministra Zdrowia, na kolejną kadencję na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Prof Andziak na co dzień jest Kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej CSK MSWiA, przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Panie Profesorze, w imieniu całego Zarządu PTChN – SERDECZNIE GRATULUJEMY !