Lipiec 2018

Prezes PTChN – Piotr Szopiński Ambasadorem, GRUPA Adamed – partner instytucjonalny PTChN otrzymała wyróżnienie

Profesor został ambasadorem!

Prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, otrzymał tytuł Ambasadora Kongresów Polskich.

To zaszczytne wyróżnienie honoruje osoby, które przyczyniają się do organizacji w naszym kraju prestiżowych międzynarodowych imprez konferencyjnych. Program Ambasadorów Kongresów Polskich został zainicjowany w 1998 roku przez stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, a obecnie jest realizowany wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną.

Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej organizowany przez PTChN systematycznie wzmacniał swoją rangę, stając się dziś najważniejszym spotkaniem środowiska chirurgów naczyniowych i lekarzy innych specjalności zajmujących się chorobami naczyń. W czerwcu, już po raz drugi do Warszawy, przyjedzie kilkuset uczestników z Polski i z zagranicy. Wielu wybitnych prelegentów z naszego kraju, a także specjalistów z europejskich placówek, zaprezentuje najnowsze osiągnięcia medycyny i efekty swojej codziennej pracy.

Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich składająca się z wybitnych osobistości polskiego świata nauki, gospodarki i kultury przyznała w tym roku po raz pierwszy tytuł Mecenasa Kongresów Polskich. Otrzymała go Grupa Adamed, nominowana do konkursu przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, za wsparcie kongresu PTChN oraz działania edukacyjne prowadzone w ramach partnerstwa z towarzystwem.