Powołanie Sekcji Młodych Chirurgów Naczyniowych

W dniu 29.08.2018 roku Zarząd PTCHN podjął decyzję o powołaniu Polskiej Sekcji Młodych Chirurgów Naczyniowych (Polish Vascular Surgeons in Training – PVST). Pomysłodawcą i gorącym zwolennikiem powołania sekcji jest nowy Prezes PTCHN prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień. W swoim założeniu Sekcja ma umożliwić chirurgom naczyniowym w trakcie szkolenia specjalizacyjnego aktywne funkcjonowanie w strukturach PTCHN.

 Wkrótce więcej informacji na ten temat.

1790x490_16_10_20174_NASZYM_CELEM