29 sierpnia 2018

Powołanie Sekcji Młodych Chirurgów Naczyniowych

W dniu 29.08.2018 roku Zarząd PTCHN podjął decyzję o powołaniu Polskiej Sekcji Młodych Chirurgów Naczyniowych (Polish Vascular Surgeons in Training – PVST).

Pomysłodawcą i gorącym zwolennikiem powołania sekcji jest nowy Prezes PTCHN prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień.

W swoim założeniu Sekcja ma umożliwić chirurgom naczyniowym w trakcie szkolenia specjalizacyjnego aktywne funkcjonowanie w strukturach PTCHN.

 Wkrótce więcej informacji na ten temat.