28 marca 2019

Pionierski zabieg w leczeniu tętniaka okołonerkowego

W Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń współpracującej z II Zakładem Radiologii Klinicznej przeprowadzono pierwszą w Polsce implantację stentgraftu fenestowanego „in situ” laserem eksimerowym w leczeniu tętniaka okołonerkowego. Zabieg miał miejsce 21 lutego br.

Operację przeprowadził zespół w składzie: prof. Zbigniew Gałązka, dr Rafał Maciąg (radiolog), dr med. Jacek Kurnicki, dr med. Remigiusz Gelo (anestezjolog).

Unikatowy, pionierski zabieg wykonano u 71- letniego chorego z tętniakiem aorty brzusznej średnicy 6 cm, który obejmował odejścia tętnic nerkowych. „W pierwszym etapie założono rozwidlony stentgraft, który zakotwiczono poniżej odejścia tętnicy krezkowej górnej, jednocześnie przykrywając obie tętnice nerkowe. Następnie za pomocą laserowego cewnika wprowadzonego przezskórnie do aorty brzusznej dokonano fenestracji „in situ” w materiale endoprotezy. Przez wytworzone w ten sposób otwory implantowano pokrywane stenty, przez które uzyskano bardzo dobry napływ krwi do obu nerek. Przebieg pooperacyjny był bez powikłań i w 4 dobie po zabiegu pacjent został wypisany z Kliniki z prawidłowym stężęniem kreatyniny. Należy podkreślić, że poza względami medycznymi ważne są też aspekty ekonomiczne, gdyż ten sposób wyłączenia tętniaka z krążenia jest znacznie tańszy w porównaniu z produkowanymi komercyjnie stentgraftami fenestrowanymi” – zaznacza prof. Zbigniew Gałązka .

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń jest obecnie wiodącym ośrodkiem w Polsce w leczeniu wewnątrznaczyniowym tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne. Poza tym od wielu lat zespół chirurgów naczyniowych Kliniki wykonuje z powodzeniem również implantacje stentgraftów do tętniaków aorty piersiowej, w ostrych rozwarstwieniach aorty oraz w leczeniu pękniętych tętniaków aorty brzusznej lub piersiowej.

 

(Tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)