Aktualności

PTCHN

KOMUNIKAT

Decyzją Prezesa PTCHN została powołana Grupa Robocza ds. naczyniowego badania ultrasonograficznego. Pracom Grupy będzie przewodniczył prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel.[…]

zobacz więcej
PTCHN

KOMUNIKAT

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyń objęło patronatem: III Konferencję Nowoczesnych Technik w Chirurgii Naczyń i Chirurgii Ogólnej

zobacz więcej