Aktualności

KOMUNIKAT

Decyzją Prezesa PTCHN została powołana Grupa Robocza ds. naczyniowego badania ultrasonograficznego. Pracom Grupy będzie przewodniczył prof. dr hab. n. med.[…]

zobacz więcej

KOMUNIKAT

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyń objęło patronatem: III Konferencję Nowoczesnych Technik w Chirurgii Naczyń i Chirurgii Ogólnej

zobacz więcej