Grzegorz Oszkinis Past Prezes PTChN w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Choroby naczyń zabijają trzy razy więcej Polaków niż zawały.

Prof_Oszkinis_photo

Operacja naczyniowa to trauma

Choroby naczyń obwodowych zabijają trzy razy więcej Polaków niż zawały.

Rz: Kardiologia inwazyjna to niejedyna dziedzina, w której w zeszłym roku znacznie obniżono wycenę procedur. NFZ płaci mniej także w chirurgii naczyniowej.

Prof. Grzegorz Oszkinis, były prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: Podobnie jak w kardiologii, obniżono wycenę wielu procedur wewnątrznaczyniowych, np. zakładanie stentgraftów w aorcie brzusznej i piersiowej. Tymczasem zabiegi wewnątrznaczyniowe stanowią dziś 60 proc. wszystkich i dają możliwość zoperowania w tym samym czasie większej liczby pacjentów. Operacja otwarta trwa cztery–pięć godzin, czyli tyle, co trzy zabiegi endowaskularne. Poza tym dla pewnej grupy chorych, np. ze stopą cukrzycową, operacje otwarte są obarczone zbyt dużym ryzykiem.

 

W celu zapoznania się z całym artykułem odsyłamy na stronę:

http://www.rp.pl/Medycyna-i-zdrowie/304179967-Operacja-naczyniowa-to-trauma.html#ap-1