Dokąd zmierza chirurgia naczyniowa w Polsce?

W Polsce, w wyniku problemów naczyniowych, co godzinę amputuje się nogę. W tym niechlubnym rankingu przodujemy w Europie.
Zmiana tego absurdu to jedno z najważniejszych zadań Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej – mówi prof. Piotr Szopiński w obszernym wywiadzie na łamach „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”.

Prezes PTChN w bardzo ciekawej rozmowie opowiada o wyzwaniach i kierunkach rozwoju chirurgii naczyniowej w Polsce. Mówi o znaczeniu nowych technologii w szkoleniu lekarzy i poprawie skuteczności zabiegów. Opowiada o najnowocześniejszej w Europie hybrydowej sali operacyjnej w Klinice Chirurgii Naczyniowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz o znaczeniu małoinwazyjnych metod operacyjnych w poprawie wyników leczenia problemów naczyniowych.

okladka-opm-5-2017